Støjanalyse

Støjanalyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

I TINA er der to modeller af støjanalyse til rådighed:

  • Lille signal AC støjanalyse
  • Transient Noise Analysis

Lille signal AC støjanalyse

I denne analysemodus beregner TINA lydkomponenterne fra kredsløbskomponenter og præsenterer dem derefter til output i frekvensdomæne.

De tilfældige støjsvingninger analyseres statistisk, idet tidsdomæne gennemsnittet er nul, mens variansen og summen af ​​kvadraterne ikke er nul.

Støjanalyseresultater kan vises og udskrives over et frekvensområde svarende til Bode-diagrammet for AC-analyse.

Transient Noise Analysis

Støj effekter er normalt simuleret med lineær AC støj analyse, som også er tilgængelig i TINA. Men når støjen påvirker systemadfærden på en ikke-lineær måde, er lineær støjanalyse ikke mere tilfredsstillende, og det er nødvendigt at foretage transient støjanalyse, dvs. simulering i tidsdomænet.

Her er et par eksempler:

Støjanalyse af oscillatorkredsløb

Analyse af støjvirkninger i digitale kredsløb

Analyse af kredsløb med støjende indgangssignaler

Analyse af systemer med lavt signal-støjforhold

Spændings- og strømgeneratorerne i TINA indeholder nu et parametrisk hvidt støjsignal, og i støjanalysemappen af ​​TINA er der adgangskredsløb til generering af andre typiske støjsignaler, hvilket muliggør overgangsstøjanalyse

Noise Analysis, Relaxation Oscillator Noise