Undervisning og træning

Undervisning og træning

Computerbaseret træning ved hjælp af TINA

TINAs stærke uddannelsesorienterede funktioner giver undervisere de værktøjer, de har brug for til effektiv computerbaseret træning. Ved hjælp af TINA kan du omdanne eksisterende pc-klasseværelser til moderne elektronik træningslaboratorier til lave omkostninger.

TINA har to specielle driftsformer til træning og undersøgelse. I disse tilstande arbejder eleven på problemer under tilsyn af TINA, som løser problemerne, men venter og kontrollerer elevens svar.

En studerende kan bruge symbolske navne på komponenter og svare med enten formler eller tal. I træningstilstand advarer TINA den studerende om et forkert svar; I eksamenstilstand vil det simpelthen evaluere og registrere svaret. En stor samling af problemer, som lærerne allerede har udarbejdet, er tilgængelige.

Brug af tolken

Brug af tolken i problemløsning. For mere komplicerede problemer kan tolken helt erstatte blyant, papir og lommeregner. Ved hjælp af tolken kan den studerende få hjælpemængder og trinvise resultater.

Tolken tillader brug af symbolske navne på komponenter eller deres numeriske værdier, evaluerer udtryk, løser lineære ligninger, tager derivater, integrerer og meget mere.

Den detaljerede løsning kan gemmes til senere brug eller trykt til evaluering.