Symbolisk analyse

Symbolisk analyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

Symbolisk analyse producerer den lukkede formekspression af overføringsfunktionen, ækvivalent modstand, impedans eller respons fra analoge lineære netværk.

I DC- og AC-analysemodus opstår TINA formler i fuld-symbolisk eller semi-symbolisk form. Ved transient analyse bestemmes responsen som en funktion af tiden. Kredslevariabler kan henvises enten som symbolske navne eller efter værdi på komponent-til-komponent basis. Gennem symbolisk analyse kan poler og nuller af lineære kredsløb beregnes og tegnes.

Du kan effektivt udarbejde rapporter og papirpræsentationer ved at udskrive eller ved at kopiere og indsætte dine udtryk til et hvilket som helst Windows-program.