הצגת תוצאות סימולציה

הצגת תוצאות סימולציה

Jump to TINA Main Page & General Information 

עורך תרשים

עם TINA אתה יכול לעשות מצגות עצמאית של Bode מגרשים, דיאגרמות Nyquist, תגובות חולף, גל waveforms ונתונים אחרים באמצעות קשקשים ליניארי או לוגריתמי.

התאמה אישית של מצגות בקלות באמצעות כלי ציור מתקדמים של TINA - אתה יכול להדפיס את המגרשים ישירות מ TINA, לגזור ולהדביק אותם לתוך החבילה האהובה עליך עיבוד תמלילים, או לייצא אותם פורמטים סטנדרטיים פופולריים. התאמה אישית כוללת שליטה מלאה על טקסטים, גרזנים וסגנון העלילה; לדוגמה, הגדרת רוחב קו צבע, גופנים בכל הגדלים והצבע, קנה מידה אוטומטי או ידני עבור כל ציר.