מעגלי TINA ברשת

מעגלי TINA ברשת

Jump to TINA Main Page & General Information 

מעגלים מעניינים של הבחירה שלנו

ב סימולטור מעגל TINA אתה יכול לפתוח את מעגלים אלה ישירות, באמצעות דפדפן האינטרנט המשולב של TINA.

אתה יכול גם לפתוח ולהפעיל את מעגלים אלה עם TINACloud, ישירות מהאינטרנט, על ידי לחיצה על כל (הפעל עכשיו!) למטה.