11 პრობლემები და მაგალითები

წრიული თეორიისა და ელექტრონიკის გამოყენებით თინაში

პრობლემები და მაგალითები

მიკვლევა თეორია და ელექტრონიკა

TINA სარაიტის ფაილების კოლექცია.

ამ ფაილების გასახსნელად თქვენ უნდა დააყენოთ თინა

დააჭირეთ ORDER, რომ შეძენა მთელი კოლექცია.

1. DC CIRCUITS
თემაწრეების რაოდენობა
1.1. სერია DC Circuits19
1.2. პარალელური DC მიკროსქემები10
1.3. სერია პარალელური DC Circuits39
1.4. DC Circuit- ის სიმძლავრე37
1.5. მოგვარდეს DC მიკროსქემის გამოყენებით Y- ს ვარსკვლავის კონვერტაციისთვის12
1.6. ორი პორტის პარამეტრების გაანგარიშება30
1.7. წრეები შეიცავს ორ პორტს5
1.8. DC მიკროსქემის კონტროლირებადი წყაროები22
1.9. DC მიკრობები, რომელიც შეიცავს საოპერაციო გამაძლიერებლებს21
1.10. თეორიები DC მიკრობები
1.10.1. ფილიალი აქტუალური მეთოდი11
1.10.2. მაქსიმალური დენის გადაცემა12
1.10.3. Mesh აქტუალური მეთოდი30
1.10.4. Node ძაბვის მეთოდი41
1.10.5. ნორნონის თეორემა23
1.10.6. სუპერპოზიცია61
1.10.7. თევენინის თეორემა20
2. AC რეგულაციები
თემაწრეების რაოდენობა
2.1. წყაროები სინუსოიდული ტალღის ფორმით 5
2.2. ქსელები შეიცავს კონდენსატორებს

7
2.3. ქსელების შემცველი ინექტორები12
2.4. კომპლექსი ნომრები7
2.5. წინაღობა24
2.6. სერია RC მიკროსქემები10
2.7. სერია RL სქემები8
2.8. პარალელური RC სქემები4
2.9. პარალელური RL სქემები4
2.10. სერია RLC მიკროსქემები10
2.11. პარალელური RLC სქემები7
2.12. სერია-პარალელური RLC სქემები68
2.13. რეზონანსი7
2.14. ხარისხის ფაქტორი და Bandwith4
2.15. Powers in AC Circuits36
2.16. ტრანსფორმატორები30
2.17. სამი ფაზა გენერატორები16
2.18. AC მიკროსქემის შემცველი კონტროლირებადი წყაროები4
2.19. საოპერაციო გამაძლიერებლები21
3. TIME DOMAIN ANALYSIS
თემაწრეების რაოდენობა
3.1. RC ქსელები
3.1.1. პირველი ორდერი ქსელები21
3.1.2. მეორე ორდენი ქსელი9
3.1.3. უმაღლესი ორდერი ქსელები2
3.1.4. კონტროლირებადი წყაროების მქონე სქემები6
3.1.5. საოპერაციო გამაძლიერებლების ჩათვლით8
3.2. RL ქსელები
3.2.1. პირველი ორდერი ქსელები15
3.2.2. მეორე ორდენი ქსელი3
3.2.3. კონტროლირებადი წყაროების მქონე სქემები2
3.3. RLC ქსელები32

3.4. სტაბილურობის პრობლემები25
4. ANALOG ELECTRONICS
თემაწრეების რაოდენობა
4.1. აქტიური დატვირთვები და მიმდინარე წყაროები12
4.2. აქტიური ფილტრები11
4.3. გამაძლიერებელი მოწყობილობები20
4.4. გამაძლიერებლები25
4.5. ანალოგური წრეები14
4.6. დიფერენციალური გამაძლიერებლები32
4.7. დიოდები51
4.8. კავშირი10
4.9. სიხშირე რეაგირება16
4.10. საოპერაციო გამაძლიერებლები31
4.11. საოპერაციო გამაძლიერებლები და დიოდები17
4.12. ოსცირები27
4.13. დენის გამაძლიერებლები6
4.14. ქრონომეტრები (555)13
4.15. ტრანზისტორები18
4.16. სხვადასხვა15
4.17. შესავალი ციფრული ელექტრონიკა30
5. ციფრული ელექტრონიკა
თემაწრეების რაოდენობა
5.1. დამჭერები6
5.2. ლოგიკური კანონები11
5.3. შედარებითი4
5.4. დეკოდერები და encoders10
5.5 გეითსი16
5.6. გადამყვანები და ბუფერები7
5.7. მულტიპლექსორები5
5.8. გადატანა8
5.9. იწვევს3
5.10. მრიცხველები21
5.11. Flip Flops9
5.12. წარმოებული Ics26
5.13. სხვადასხვა4
6. კონტროლი
თემაწრეების რაოდენობა
6.1. პირველი შეკვეთა4
6.2. მეორე ორდენი1
6.3. კონტროლერები9
6.4. Სიკვდილის დრო4
6.5. Ოპერაციები4
6.6. არაწრფივი9


დააჭირეთ ORDER, რომ შეძენა მთელი კოლექცია.