სქემატური სიმბოლო რედაქტორი

სქემატური სიმბოლო რედაქტორი

Jump to TINA Main Page & General Information 

გამოყენებით TINA ს სქემატური სიმბოლო რედაქტორი, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი სქემატური სიმბოლოები ისე, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ საკუთარი წრიული კომპონენტები TINA.

ახალი სიმბოლოების შესაქმნელად, თქვენ განათავსებთ ხაზებს, რკალებს, მართკუთხედებს და თვითნებური სიმბოლოები ნებისმიერი შრიფტით, ხაზის სიგანე, ფერი და ფართობი შევსება.

სიმბოლოების შედგენის შემდეგ, თქვენ დაამატებთ და განსაზღვრავთ კავშირებს.

SCHEMATIC SYMBOL რედაქტორი