ონლაინ ხმაურის ანალიზი TINACloud- ის გამოყენებით

TINAღრუბლის ხმაურის ანალიზი განსაზღვრავს მიკროსქემის ხმაურის სპექტრს და შეუძლია შეატყობინოს შეყვანა ან გამომავალს.

ხმაურის ძალა და სიგნალი-ხმაურის თანაფარდობა შეიძლება გამოითვალოს.

დაწკაპეთ სურათზე, რომ ჩართოთ ეს ჩართვა TINACloud- თან ერთად