Analogni in digitalni komunikacijski sistemi

ANALOGNI IN DIGITALNI KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

E-knjige, analogni in digitalni komunikacijski sistemi

Analogni in digitalni komunikacijski sistemi
Martin S. Roden
5th Electronic Edition

Ta odlična knjiga, uvod v analogne in digitalne komunikacijske sisteme, poudarja enotna načela, ki urejajo vse oblike komunikacije, bodisi analogne ali digitalne. Medtem ko ima knjiga matematični sistemski pristop k vsem fazam predmeta, se ukvarja tudi s sodobnimi aplikacijami vezij, ki so zdaj na voljo v TINA-i s klikom miške iz te elektronske izdaje knjige, ki jo je izdal DesignSoft.

Kazalo

1. UVOD
Predogled, 1
1.1. Potreba po komuniciranju - zgodovina, 2
1.2. Okolje, 3

1.3. Vrste signalov, 15
1.3.1. Analog Continuous, 15
1.3.2. Analogni vzorci, 16
1.3.3. Digitalni signal, 16
1.4. Elementi komunikacijskega sistema, 17

1.5. Vzorčenje, 19
1.5.1. Napake pri vzorčenju, 27
1.6. A / D in D / A pretvorba, 34
1.6.1. Quantizers, 37
1.7. Teorem Shannonove kanalske zmogljivosti, 49

Težave, 56

2. PRENOS BASEBANDA
Predogled, 62
2.1. Analogni osnovni pas, 63
2.2. Diskretni osnovni pas, 64
2.2.1. Pulzna amplitudna modulacija, 64
2.2.2. Časovno deljenje, 69
2.2.3. Intersymbol Interference and Crosstalk, 73
2.2.4. Širina impulza, 77
2.2.5. Pulzna modulacija položaja, 81
2.3. Digitalni osnovni pas, 82
2.3.1. Formati signalov, 82
2.3.2. Pulzno-kodna modulacija (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Časovno deljenje, 105
2.3.5. Delta modulacija, 106
2.3.6. Druge A / D konverzijske tehnike, 111
2.4. Sprejemniki, 115
2.4.1. Analogni sprejemni pas, 116
2.4.2. Diskretni sprejem v osnovnem pasu, 116
2.4.3. Sprejem digitalnega osnovnega pasu, 118
2.4.4 Intersymbol Interference Revisited, 138
2.5. Zmogljivost, 145
2.5.1. Analogni osnovni pas, 145
2.5.2. Diskretni osnovni pas, 149
2.5.3. Digitalni osnovni pas, 152
Aplikacije 2.6, 187
2.6.1. Telefon - Lokalna zanka, 187
2.6.2. Televizija zaprtega kroga, 188
2.6.3. Digitalno snemanje - CD-ji, 194

Težave, 198

3. MODULACIJA AMPLITUDA
Predogled, 214
3.1. Koncept modulacije, 215
3.2. Amplitudna modulacija, 217
3.2.1. Dvostranski potisni nosilec, 217
3.2.2. Dvosmerni nosilec, 223
3.2.3. Enotni stranski pas, 230
3.2.4. Vestialni bočni pas (VSB), 231
3.2.5. ASK in MASK, 233
3.3. Modulatorji, 236
3.3.1. Dvostranski bočni pas, 236
3.3.2. Enotni bočni modulatorji, 247
3.3.3. Vestialni bočni pas (VSB), 250
3.3.4. Digitalni ASK modulatorji, 251
3.4. Demodulatorji, 253
3.4.1. Koherentna demodulacija, 253
3.4.2. Izterjava nosilca v AMTC, 264
3.4.3. Nevezana demodulacija, 266
3.4.4. IC modulatorji in demodulatorji, 275
3.5. Zmogljivost, 276
3.5.1. Koherentno zaznavanje, 277
3.5.2. Nevezano zaznavanje, 288
3.6. Premisleki glede oblikovanja, 295
3.6.1. Analogno načrtovanje, 296
3.6.2. Digital Design Tradeoffs, 297
3.6.3. Zahteve glede oblikovanja digitalne komunikacije, 299
3.7. Aplikacije, 302
3.7.1. Oddajanje AM, 302
3.7.2. Televizija, 307
3.7.3. Mobilni telefon, 310

Težave, 313

4. FREKVENTNA MODULACIJA
Predogled, 327
4.1. Frekvenčna modulacija, 328
4.1.1. Trenutna frekvenca, 328
4.1.2. Ozkopasovni FM, 330
4.1.3. Širokopasovni FM, 335
4.1.4. Frekvenčni premik (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulatorji, 350
4.2.1. Analogni modulatorji, 350
4.2.2. Digitalni (FSK) modulatorji, 354
4.3. Demodulatorji, 356
4.3.1. Analogni demodulatorji, 356
4.3.2. Digitalni demodulatorji, 367
4.4. Zmogljivost, 369
4.4.1. Analogni, 369
4.4.2. Digitalni, 378
4.5. Aplikacije, 387
4.5.1. Oddajanje FM in FM stereo, 387
4.5.2. MODEMI, 391
4.5.3. Klicanje z dvema tonoma večfrekvenčnih (DTMF), 394
Težave, 395

5. FAZNA MODULACIJA
Predogled, 404
5.1. Analogna fazna modulacija, 404
5.1.1. Ozkopasovni PM, 405
5.1.2. Širokopasovni PM, 407
5.2. Digitalna fazna modulacija, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulatorji, 422
5.3.1. Analogni, 422
5.3.2. Digitalni, 424
5.4. Demodulatorji, 426
5.4.1. Analogni, 426
5.4.2. Digitalni, 426
5.5. Zmogljivost, 434
5.5.1. Analogni, 434
5.5.2. Digitalni, 438
5.6. Aplikacije, 446
5.6.1. MODEMI, 446
Težave, 448

6. HIBRIDNI SISTEMI
Predogled, 455
6.1. Analogni, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Digitalni, 463
6.2.1. Oblikovanje, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMI, 469

Težave, 470

DODATEK A: ANALIZA ŠTIRI
A.1. Fourierove serije, 471
A.2. Fourierjeva transformacija, 474
A.3. Funkcije singularnosti, 477
A.4. Konvolucija, 482
A.4.1. Parsevalova teorema, 485
A.5. Lastnosti Fourierjeve transformacije, 486
A.5.1. Real / Imaginary-Even / Odd, 486
A.5.2. Časovni premik, 487
A.5.3. Frekvenčni premik, 488
A.5.4. Linearnost, 488
A.5.5. Teorem modulacije, 488
A.6. Periodične funkcije, 489

DODATEK B: LINEARNI SISTEMI
B.1. Funkcija sistema, 493
B.2. Filtri, 496
B.2.1. Ideal Lowpass filter, 497
B.2.2. Ideal Bandpass filter, 499
B.3. Praktični filtri, 501
B.3.1. Nizkopasovni filter, 501
B.3.2. Pasovni filter, 506
B.4. Aktivni filtri, 508
B.5. Produkt časovne pasovne širine, 510

DODATEK C: VERJETNOST IN HRUP
C.1. Osnovni elementi teorije verjetnosti, 514
C.1.1. Verjetnost, 514
C.1.2. Pogojne verjetnosti, 516
C.1.3. Naključne spremenljivke, 518
C.1.4. Funkcija verjetne gostote, 520
C.1.5. Pričakovane vrednosti, 522
C.1.6. Funkcija naključne spremenljivke, 525
C.2. Pogosto srečane funkcije gostote, 528
C.2.1. Gaussove naključne spremenljivke, 528
C.2.2. Funkcija Rayleigh Density, 533
C.2.3. Eksponentne naključne spremenljivke, 535
C.2.4. Funkcija Ricean Density, 535
C.3. Naključni procesi, 536
C.4. Beli hrup, 546
C.5. Ozkopasovni hrup, 547
C.6. Usklajeni filter, 553

DODATEK D: TABELA ČETIRJIH PRENOSOV, 559

DODATEK E: FUNKCIJA Q IN FUNKCIJA NAPAK, 561

DODATEK F: PROGRAMSKA OPREMA ZA SIMULACIJO, 564

DODATEK G: REFERENCE, 566