Σχηματικό συντάκτη συμβόλων

Σχηματικό συντάκτη συμβόλων

Jump to TINA Main Page & General Information 

Χρησιμοποιώντας το Schematic Symbol Editor του TINA, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα σχηματικά σύμβολα έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας εξαρτήματα κυκλώματος στην TINA.

Για να δημιουργήσετε νέα σύμβολα, τοποθετείτε γραμμών, τόξων, ορθογωνίων και αυθαίρετων χαρακτήρων με οποιεσδήποτε γραμματοσειρές, καθορίζοντας το πλάτος της γραμμής, το χρώμα και το χρώμα των επιφανειών.

Αφού σχεδιάσετε το σύμβολο, προσθέτετε και ορίζετε τις συνδέσεις σε αυτό.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ