Απόδειξη με έγγραφα

Απόδειξη με έγγραφα

Jump to TINA Main Page & General Information 

Εγχειρίδια, Φυλλάδια, Απαιτήσεις και άλλες πληροφορίες

TINA Design Suite v12 Εγχειρίδια σε μορφή PDF

TINA Design Suite v11 Εγχειρίδια σε μορφή PDF

Εγχειρίδιο χρήστη TINACloud σε μορφή PDF

Φυλλάδια σε μορφή PDF

Αυτά τα φυλλάδια και οποιοδήποτε τμήμα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό σε σχέση με το DesignSoft και τα σχετικά προϊόντα.

TINA ελάχιστες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού

  • Intel Pentium ή ισοδύναμο επεξεργαστή
  • 1 GB μνήμης RAM
  • 1 GB του διαθέσιμου χώρου στο σκληρό δίσκο
  • CD-ROM (εάν παραδίδεται σε CD)
  • Ποντίκι
  • Κάρτα VGA και οθόνη
  • Για το προτεινόμενο υλικό 3D breadboard και PCB OpenGL προτείνεται, αλλά δεν απαιτείται
  • Λειτουργικό σύστημα: Microsoft XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Υποστηριζόμενα δίκτυα (για εκδόσεις δικτύου): διακομιστές MS Windows 2000 / 2003 / 2008 / 2012 ή μεταγενέστερες, έκδοση Novell Netware 3.12 ή μεταγενέστερη, Linux με διακομιστή αρχείων Samba για πελάτες SMB, Citrix Presentation Server Εάν το πρόγραμμα προστατεύεται από αντιγραφή μέσω κλειδιού υλικού (dongle), η ελάχιστη διαμόρφωση υλικού περιλαμβάνει επίσης μια θύρα USB

LabXplorer: Πολυλειτουργικό όργανο εκπαίδευσης και κατάρτισης

TINALab II Προδιαγραφές οργάνων υπολογιστή

Κιτ ανάπτυξης FPGA

Αναλογικές Μετρήσεις

Σύνολο μετρήσεων 10 σε βύσματα PCB:

Φίλτρο lowpass RCΈλεγχος τόνων Baxandall
Ενεργό φίλτρο χαμηλής διέλευσηςΕνισχυτή κατηγορίας Β
Τριφασικός ενισχυτής τρανζίστορΚοινό στάδιο ενισχυτή εκπομπής
Ενισχυτής διαφορικής εισόδουRIAA - διορθωτής
Button-controller ελεγκτήΑνορθωτής πλήρους κύματος γεφυρωμένος (Graetz)

Ψηφιακές μετρήσεις

Σύνολο μετρήσεων 10 σε βύσματα PCB:

Διαμόρφωση κυκλωμάτων θυρών TTLFlip-flops I.
Λειτουργία θυρών TTLΣαγιονάρες II.
Δυαδικό συγκριτή δυαδικών ψηφίων 2Ασύγχρονος μετρητής δυαδικών ψηφίων / δεκαετίας 4
Κύκλωμα εισόδου και υποστροφήςΔυαδικός μετρητής δυαδικών ψηφίων 4
πολυπλέκτηΠαράμετρος μετατόπισης 4-bit παράλληλου φορτίου

Διεπαφή κάρτας PCB (κάρτα δοκιμής)

Διεπαφή δοκιμής κάρτας.doc

Εκπαίδευση και εξέταση