Επεξεργαστής διέγερσης TINACloud (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Στο TINACloud μπορείτε να ορίσετε αυθαίρετες αναλογικές και ψηφιακές κυματομορφές (ARB) με διάφορους τρόπους.

  • Μπορείτε να ορίσετε αναλογικές κυματομορφές χρησιμοποιώντας το TINACloud's Interpreter. Ο διερμηνέας στο TINACloud σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε όλες τις τυπικές αριθμητικές λειτουργίες, να ορίζετε μεταβλητές και διαδικασίες και να αναφέρετε τα συμβολικά ονόματα παραμέτρων των στοιχείων του κυκλώματος
  • Μπορείτε επίσης να ορίσετε κυματομορφές χρησιμοποιώντας το Spice PWL (PieceWise Linear).
  • Οι ψηφιακές κυματομορφές μπορούν να δημιουργηθούν ως μια ακολουθία χρόνων και λογικών επιπέδων.

Αφού οριστεί η διέγερση, μπορεί να εμφανιστεί, να επαληθευτεί και να αποθηκευτεί στο δίσκο για μεταγενέστερη χρήση με οποιοδήποτε κύκλωμα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία ως επεξεργαστή σήματος, επεξεργαστή κυματομορφής και για να προσομοιώσετε γεννήτριες αυθαίρετων σημάτων (ARB) ή γεννήτριες κυματομορφών.

Αναλογικός ορισμός κυματομορφής χρησιμοποιώντας τον διερμηνέα του TINACloud (Δραστηριότητες χρήστη -> AM.TSC)

Κάντε κλικ στην εικόνα για να εκτελέσετε αυτό το κύκλωμα online με το TINACloud.

Πηγή PWL (Δυνατότητες χρήστη -> PWL.TSC)

Κάντε κλικ στην εικόνα για να εκτελέσετε αυτό το κύκλωμα online με το TINACloud.

Ορισμός ψηφιακού κυματομορφής (HALF_ADD.TSC)

Κάντε κλικ στην εικόνα για να εκτελέσετε αυτό το κύκλωμα online με το TINACloud.