Equation Editor

Equation Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

ТИНА схемалык, диаграммаларды жана сүрөттөр чыгарылышты жазбастан тексттик жана барабардык редакторлору кирет. Бул куралдарды колдонуу Сиз кесиптик отчетторду жана документтерди иштеп чыгуу мүмкүн. Мугалимдер жана студенттер, ошондой эле, бул маселелерди чечүү жана үлгү даярдоодо баа жеткис жардам берет.

Тина дагы бир өзгөчөлүгү анын котормочусу.

текст редактор колдонуп, мыйзамсыз иш-милдеттерди түзүүгө жана сызыктуу тендемелердин системасы чечүүгө же интегралга баалоого болот. Тилмечке иштеп, анан мурунку натыйжаларын жана маалымдама райондук параметрлерин берет.

Equation Editor, сүрөт 1