БУУнун Белгиси Editor

БУУнун Белгиси Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

Тина анын БУУнун Белгиси редактор колдонуп, сиз Тина үчүн өз райондук компоненттерин кошууга болот деп жаңы схемалык белгилерди түзө аласыз.

жаңы белгилерди түзүү үчүн, сап-туурасы көрсөтүү менен, ар бир тамга менен сызыктарды, жаасы, тик бурчтук, жана өзүм билемдик менен белгилерди коюп, түсү, аймак түс толтурат.

белгиси түзүлгөндөн кийин, сиз кошуу жана ага байланыштарды аныктоо.

Схемалык SYMBOL редактору