Сабак берүү жана окутуу

Сабак берүү жана окутуу

Компьютер негизинде Тина колдонуу менен окутуу

Тина күчтүү билими багытталган өзгөчөлүктөрү окутуучунун алар натыйжалуу ЭЭМ негизделген окутуу үчүн керек куралдарды берет. Тина колдонуп, арзан баага заманбап электроника окуу лабораториялары салып жаткан PC кабинеттер менен өзгөртүшү мүмкүн.

ТИНА окутуу жана экспертиза жүргүзүү үчүн, эки атайын режимдери бар. Бул режимде, студенттердин маселелерди чечүү эмес, күтө тур, анан мен студенттик жооп текшерет Тина көзөмөлү астында маселелери боюнча иш алып барат.

Окуучу компоненттеринин каймана атын колдонуп, акысы же сандар менен да жооп бере албайт. окуу режиминде ТИНА туура эмес жооп студенттик эскертет; сынак режиминде, жөн гана баа берүү жана жооп жазат. Буга чейин мугалимдер тарабынан иштелип чыккан көйгөйлөр көп чогултуу бар.

Interpreter колдонуу

Маселени чечүүдө Interpreter колдонуу. Үчүн дагы татаал проблемаларды, тилмеч толугу карандаш алмаштырууга болот, кагаз жана калкуляторлору. котормочу пайдалануу, студент көмөкчү санда жана этап-этабы менен аралык натыйжаларды берет.

котормочу компоненттерин же алардын сандык баалуулуктар каймана аттарын колдонууга, сөздөрдү, сызыктуу текшилөө чечет баалайт туундуларын, бириктирип, жана дагы көп алып берет.

толук чечим кийинчерээк колдонуу үчүн сактап же баа берүү үчүн басылып чыгышы мүмкүн.