Analisis Simbolik Dalam Talian Litar Analog menggunakan TINACloud

Analisis simbolik dalam talian di TINACloud menghasilkan ungkapan bentuk tertutup fungsi pemindahan, rintangan setara, impedans, atau tindak balas rangkaian linear analog dengan segera. Dalam mod analisis DC dan AC, TINACloud memperoleh formula dalam bentuk penuh simbolik atau separa simbolik. Dalam analisis sementara, respon ditentukan sebagai fungsi masa. Pemboleh ubah litar boleh dirujuk sama ada sebagai nama simbolik atau nilai berdasarkan komponen komponen demi komponen. Melalui analisis simbolik, tiang dan sifar litar linear dapat dihitung dan diplot. Anda dengan cekap boleh menyediakan laporan dan persembahan kertas dengan mencetak atau dengan menyalin dan menampalkan ekspresi anda kepada sebarang program Windows.

Klik gambar untuk menjalankan litar ini dalam talian dengan TINACloud

Talian Analisis simbolik menghasilkan ungkapan bentuk tertutup fungsi pemindahan