Analisis Toleransi

Analisis Toleransi

Jump to TINA Main Page & General Information 

Toleransi boleh diberikan kepada elemen litar untuk digunakan dalam analisis Monte-Carlo atau terburuk. Hasilnya boleh dinilai secara statistik menggunakan cara yang diharapkan, penyimpangan piawai, dan hasil.

Menggerakkan kursor ke lengkung tertentu mengambil semula nilai komponen yang sepadan supaya hasil yang melampau boleh ditafsirkan.

Model toleransi yang disediakan bagi setiap komponen membenarkan seragam, Gaussian, atau pengagihan umum. Menggunakan taburan umum, anda boleh menentukan toleransi asimetri serta toleransi kumpulan.

Dengan toleransi kumpulan, anda juga boleh mengesan penjejakan negatif, di mana nilai komponen satu kumpulan akan ditukar dalam arah yang bertentangan dengan kumpulan yang lain.