เครื่องมือแถบเครื่องมือแก้ไข

เครื่องมือแถบเครื่องมือแก้ไข

Jump to TINA Main Page & General Information 

เครื่องมือแถบเครื่องมือแก้ไข

ด้วยตัวแก้ไขแถบเครื่องมือคอมโพเนนต์คุณสามารถเพิ่มคอมโพเนนต์ของคุณเองไปยังแถบเครื่องมือคอมโพเนนต์ของ TINA

ตอนนี้คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนประกอบและปุ่มใหม่และคุณสามารถย้ายกลุ่มส่วนประกอบและปุ่มได้ทุกที่บนแถบเครื่องมือคอมโพเนนต์