ตัวแก้ไขสมการ

ตัวแก้ไขสมการ

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA รวมถึงเครื่องมือแก้ไขข้อความและสมการสำหรับการทำหมายเหตุประกอบแผนผังไดอะแกรมและเอาต์พุตกราฟิก การใช้เครื่องมือเหล่านี้คุณสามารถออกแบบรายงานและเอกสารระดับมืออาชีพ ครูและนักเรียนจะพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากในการแก้ปัญหาและเตรียมตัวอย่าง

คุณสมบัติที่ทรงพลังอีกประการหนึ่งของ TINA คือล่าม

การใช้เท็กซ์เอดิเตอร์คุณสามารถเข้าสู่ฟังก์ชันตามอำเภอใจและแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นหรือประเมินอินทิกรัล ล่ามยังสามารถประมวลผลแล้ววาดผลลัพธ์ก่อนหน้านี้และพารามิเตอร์วงจรอ้างอิง

เครื่องมือแก้ไข, รูปภาพ 1