TINA Circuits บนเว็บ

TINA Circuits บนเว็บ

Jump to TINA Main Page & General Information 

วงจรที่น่าสนใจของการเลือกของเรา

ในเครื่องจำลองวงจร TINA คุณสามารถเปิดวงจรเหล่านี้ได้โดยตรงโดยใช้เว็บเบราเซอร์ในตัวของ TINA

คุณยังสามารถเปิดและเรียกใช้วงจรเหล่านี้ด้วย TINACloud ได้โดยตรงจากเว็บโดยคลิกที่ใด ๆ ปุ่ม (เรียกใช้ทันที!) ด้านล่าง