การเพิ่มประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพ

Jump to TINA Main Page & General Information 

การใช้ TINAโหมดการปรับให้เหมาะสมของพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จักวงจรสามารถกำหนดได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เครือข่ายสามารถสร้างมูลค่าส่งออกเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขั้นต่ำหรือสูงสุด

การปรับให้เหมาะสมนั้นมีประโยชน์ไม่เพียง แต่ในการออกแบบวงจร แต่ในการสอนเพื่อสร้างตัวอย่างและปัญหา

การเพิ่มประสิทธิภาพภาพ 1