TINAClouds Excitation Editor (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

I TINACloud kan du definere vilkårlig analog og digital bølgeform (ARB) på flere måter.

  • Du kan definere analoge bølgeformer ved hjelp av TINAClouds tolk. Tolken i TINACloud lar deg bruke alle standard aritmetiske funksjoner, definere variabler og prosedyrer og referere til de symboliske parameternavnene til kretskomponenter
  • Du kan også definere bølgeformer ved hjelp av Spice PWL (PieceWise Lineær) format.
  • Digitale bølgeformer kan opprettes som en sekvens av tider og logikknivåer.

Etter at excitasjonen er definert, kan den vises, verifiseres og lagres på disken for senere bruk med en hvilken som helst krets. Bruk disse verktøyene som signalredigerer, waveform editor og for å simulere vilkårlig signal generatorer (ARB) eller bølgeform generatorer.

Analog bølgeformdefinisjon ved bruk av TINAClouds tolk (Bruker Excitations -> AM.TSC)

Klikk på bildet for å kjøre denne kretsen på nettet med TINACloud.

PWL kilde (Bruker Excitations -> PWL.TSC)

Klikk på bildet for å kjøre denne kretsen på nettet med TINACloud.

Digital Waveform-definisjon (HALF_ADD.TSC)

Klikk på bildet for å kjøre denne kretsen på nettet med TINACloud.