Toleranseanalyse

Toleranseanalyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

Toleranser kan tilordnes kretselementene til bruk i Monte-Carlo eller worst case-analyser. Resultatene kan evalueres statistisk ved å bruke forventede midler, standardavvik og utbytter.

Flytter markøren til en bestemt kurve henter de tilsvarende komponentverdiene, slik at ekstreme resultater kan tolkes.

Toleransemodellene som tilbys for hver komponent tillater jevn, gaussisk eller generell fordeling. Ved hjelp av generell distribusjon kan du definere asymmetrisk toleranse og gruppetoleranse.

Med gruppetoleranse kan du til og med modellere negativ sporing, hvor komponentverdiene for en gruppe vil bli endret i motsatt retning av den andre gruppen.