Редактор на уравнения

Редактор на уравнения

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA включва редактори на текст и уравнения за анотиране на схеми, диаграми и графични изходи. С помощта на тези инструменти можете да създавате професионални доклади и документи. Учителите и учениците ще намерят това за безценна помощ при решаването на проблеми и приготвянето на примери.

Друга мощна характеристика на TINA е нейният преводач.

С помощта на текстовия редактор можете да въвеждате произволни функции и да решавате системи от линейни уравнения или да оценявате интеграли. Интерпретаторът може също да обработи и след това да изготви предишни резултати и параметри на референтната схема.

РЕДАКТОР НА УРАВНЕНИЕ, изображение 1