Анализ на толерантността

Анализ на толерантността

Jump to TINA Main Page & General Information 

Допустимите отклонения могат да бъдат присвоени на елементите на схемата за използване в Монте-Карло или в анализа на най-лошия случай. Резултатите могат да бъдат оценени статистически, като се използват очаквани средства, стандартни отклонения и добиви.

Преместването на курсора върху определена крива извлича съответните стойности на компонентите, така че да се интерпретират крайните резултати.

Моделите на толерантност, предвидени за всеки компонент, позволяват еднакво, гауссово или общо разпространение. Използвайки общо разпространение, можете да дефинирате асиметрична толерантност, както и групова толерантност.

С групова толерантност можете дори да моделирате отрицателно проследяване, където стойностите на компонентите на една група ще се променят в обратната посока на другата група.