TINA Circuits on Web

TINA Circuits on Web

Jump to TINA Main Page & General Information 

Интересни вериги от нашата селекция

В симулатора на веригата TINA можете да отворите тези схеми директно, използвайки интегрирания уеб браузър на TINA.

Можете също да отворите и пуснете тези схеми с TINACloud, директно от мрежата, като щракнете върху някой Бутоните (изпълни сега!) По-долу.