Редактор за възбуждане, дефиниран от потребителя

Редактор за възбуждане (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Друга употреба на интерпретатора на TINA е да дефинира произволни аналогови и цифрови сигнали (ARB).

Интерпретаторът ви позволява да използвате всички стандартни аритметични функции, да дефинирате променливи и процедури и да посочите имената на символните параметри на компонентите на веригата.

Цифровите вълни могат да бъдат създадени като последователност от време и логически нива. След дефинирането на възбуждането, той може да бъде показан, проверен и записан на диск за по-късна употреба с всяка верига.

Използвайте тези инструменти като редактор на сигнали, редактор на сигнали и симулирайте генератори на произволен сигнал (ARB) или генератори на сигнали.

Редактор на възбуда, редактор на сигнали