Editor d'excitació de TINACloud (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

A TINACloud podeu definir formes d’ona analògiques i digitals (ARB) de diverses maneres.

  • Podeu definir formes d’ona analògiques mitjançant l’interpret de TINACloud. L'intèrpret en TINACloud us permet utilitzar totes les funcions aritmètiques estàndard, definir variables i procediments, i fer referència als noms dels paràmetres simbòlics dels components del circuit.
  • També podeu definir formes d’ona utilitzant el Spice Format PWL (PieceWise Linear).
  • Les formes d’ona digitals es poden crear com una seqüència de temps i nivells lògics.

Un cop definida l'excitació, es pot mostrar, verificar i desar al disc per utilitzar-lo posteriorment amb qualsevol circuit. Utilitzeu aquestes eines com a editor de senyal, editor de formes d’ona i per simular generadors de senyals arbitraris (ARB) o generadors de formes d’ona.

Definició de forma d'ona analògica mitjançant l’interpret de TINACloud (Excitacions d'usuari -> AM.TSC)

Feu clic a la imatge per executar aquest circuit en línia amb TINACloud.

Font PWL (Excitacions d'usuari -> PWL.TSC)

Feu clic a la imatge per executar aquest circuit en línia amb TINACloud.

Definició de forma d'ona digital (HALF_ADD.TSC)

Feu clic a la imatge per executar aquest circuit en línia amb TINACloud.