documentació

documentació

Jump to TINA Main Page & General Information 

Manuals, fulletons, requisits i altra informació

Manuals de TINA Design Suite v12 en format PDF

Manuals de TINA Design Suite v11 en format PDF

Manual d'usuari de TINACloud en format PDF

Fullets en format PDF

Aquests fullets i qualsevol part d’ells es poden utilitzar lliurement per a qualsevol propòsit amb referència a DesignSoft i als productes relacionats.

Requisits mínims de programari i maquinari de TINA

  • Intel Pentium o processador equivalent
  • 1 GB de RAM
  • 1 GB d’espai disponible al disc dur
  • CD-ROM (si es publica en CD)
  • Ratolí
  • Targeta adaptadora VGA i monitor
  • Per al maquinari 3D, es suggereix un maquinari de previsualització de PCB i PCB, però no és necessari
  • Sistema operatiu: Microsoft XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Xarxes compatibles (per a versions de xarxa): servidor MS Windows 2000 / 2003 / 2008 / 2012 o posterior, versió de Novell Netware 3.12 o posterior, Linux amb servidor de fitxers Samba per a clients SMB, Citrix Presentation Server Si el programa està protegit per còpia mitjançant una clau de maquinari (dongle), la configuració de maquinari mínima inclou també un port USB

LabXplorer: Instrument multifunció per a l'educació i la formació

TINALab II PC Instrument Specification

Kit de desenvolupament FPGA

Mesures analògiques

Conjunt de mesures 10 en PCB de connectors:

Filtre de pas baix RCControlador de to Baxandall
Filtre de pas baix actiuAmplificador de classe B
Amplificador de tres transistorsEtapa d’amplificador emissor comú
Amplificador d'entrada diferencialRIAA - corrector
Controlador de to de papallonaRectificador de graetz

Mesures digitals

Conjunt de mesures 10 en PCB de connectors:

Configuració de circuits de portes TTLXancletes I.
Funcionament de portes TTLXancletes II.
Comparador binari 2-bitComptador asíncron de binari / dècada de bit 4
Circuits Adder i SubstractorComptador binari 4-bit
multiplexorRegistre de desplaçament de bits 4 de càrrega paral·lela

Interfície de targeta PCB (targeta de prova) del connector

Interface.doc de la targeta de prova

Formació i examen