Vấn đề & ví dụ về 1200

về lý thuyết mạch và điện tử sử dụng TINA

Vấn đề và ví dụ về 1200

Về lý thuyết mạch & điện tử

Bộ sưu tập các tập tin mạch TINA.

Bạn cần cài đặt TINA để mở các tệp này

Nhấp vào ĐẶT HÀNG để mua toàn bộ bộ sưu tập.

KHAI THÁC. QUẦN ÁO DC
Đề tàiSố lượng mạch
KHAI THÁC. Mạch DC dòng19
KHAI THÁC. Mạch DC song song10
KHAI THÁC. Mạch song song DC39
KHAI THÁC. Nguồn trong mạch điện một chiều37
KHAI THÁC. Giải quyết các mạch DC bằng cách sử dụng Y để chuyển đổi sao12
KHAI THÁC. Tính toán hai tham số cổng30
KHAI THÁC. Mạch chứa hai cổng5
KHAI THÁC. Mạch DC chứa các nguồn được kiểm soát22
KHAI THÁC. Mạch DC chứa bộ khuếch đại hoạt động21
KHAI THÁC. Các định lý cho mạch DC
KHAI THÁC. Phương thức hiện tại của chi nhánh11
KHAI THÁC. Truyền công suất tối đa12
KHAI THÁC. Phương pháp lưới hiện tại30
KHAI THÁC. Phương pháp điện áp nút41
KHAI THÁC. Định lý Norton23
KHAI THÁC. Chồng chất61
KHAI THÁC. Định lý Thevenin20
KHAI THÁC. MẠCH AC
Đề tàiSố lượng mạch
KHAI THÁC. Nguồn có dạng sóng hình sin 5
KHAI THÁC. Mạng chứa tụ điện

7
KHAI THÁC. Mạng có cuộn cảm12
KHAI THÁC. Số phức7
2.5. Trở kháng24
KHAI THÁC. Mạch RC Series10
KHAI THÁC. Mạch RL Series8
KHAI THÁC. Mạch RC song song4
KHAI THÁC. Mạch RL song song4
KHAI THÁC. Mạch RLC Series10
KHAI THÁC. Mạch RLC song song7
KHAI THÁC. Mạch RLC song song68
KHAI THÁC. cộng hưởng7
KHAI THÁC. Yếu tố chất lượng và Bandwith4
KHAI THÁC. Quyền hạn trong mạch điện xoay chiều36
KHAI THÁC. Máy biến áp30
KHAI THÁC. Máy phát điện ba pha16
KHAI THÁC. Mạch AC chứa các nguồn được kiểm soát4
KHAI THÁC. Mạch xoay chiều chứa bộ khuếch đại hoạt động21
KHAI THÁC. PHÂN TÍCH TÊN MIỀN THỜI GIAN
Đề tàiSố lượng mạch
KHAI THÁC. Mạng RC
KHAI THÁC. Mạng đặt hàng đầu tiên21
KHAI THÁC. Mạng thứ tự thứ hai9
KHAI THÁC. Mạng đặt hàng cao hơn2
KHAI THÁC. Mạch chứa các nguồn được kiểm soát6
KHAI THÁC. Mạch chứa bộ khuếch đại hoạt động8
KHAI THÁC. Mạng RL
KHAI THÁC. Mạng đặt hàng đầu tiên15
KHAI THÁC. Mạng thứ tự thứ hai3
KHAI THÁC. Mạch chứa các nguồn được kiểm soát2
KHAI THÁC. Mạng RLC32

KHAI THÁC. Vấn đề ổn định25
KHAI THÁC. PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ
Đề tàiSố lượng mạch
KHAI THÁC. Tải hoạt động và nguồn hiện tại12
KHAI THÁC. Bộ lọc hoạt động11
KHAI THÁC. Thiết bị khuếch đại20
KHAI THÁC. Bộ khuếch đại25
KHAI THÁC. Mạch tương tự14
KHAI THÁC. Bộ khuếch đại vi sai32
KHAI THÁC. Điốt51
4.8. thông tin phản hồi10
Phản hồi tần số 4.9.16
KHAI THÁC. Mổ nội soi31
KHAI THÁC. Bộ khuếch đại và điốt hoạt động17
KHAI THÁC. Dao động27
KHAI THÁC. Bộ khuếch đại công suất6
KHAI THÁC. Bộ hẹn giờ (4.14)13
KHAI THÁC. Bóng bán dẫn18
4.16. Linh tinh15
KHAI THÁC. Giới thiệu về Điện tử số30
KHAI THÁC. ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT SỐ
Đề tàiSố lượng mạch
KHAI THÁC. Phụ bản6
KHAI THÁC. Luật Boolean11
KHAI THÁC. So sánh4
KHAI THÁC. Bộ giải mã và mã hóa10
5.5 Gates16
KHAI THÁC. Biến tần và bộ đệm7
KHAI THÁC. Bộ ghép kênh5
KHAI THÁC. Dịch chuyển8
KHAI THÁC. Gây nên3
KHAI THÁC. Quầy21
KHAI THÁC. Dép tông9
KHAI THÁC. Sản xuất Ics26
5.13. Linh tinh4
KHAI THÁC. ĐIỀU KHIỂN
Đề tàiSố lượng mạch
KHAI THÁC. Độ trễ đặt hàng đầu tiên4
KHAI THÁC. Độ trễ thứ hai1
KHAI THÁC. Bộ điều khiển9
KHAI THÁC. Thời gian chết4
KHAI THÁC. Hoạt động4
KHAI THÁC. Phi tuyến9


Nhấp vào ĐẶT HÀNG để mua toàn bộ bộ sưu tập.