Trình bày kết quả mô phỏng

Trình bày kết quả mô phỏng

Jump to TINA Main Page & General Information 

Trình chỉnh sửa sơ đồ

Với TINA, bạn có thể thực hiện các bản trình bày nổi bật về sơ đồ Bode, sơ đồ Nyquist, phản hồi nhất thời, dạng sóng kỹ thuật số và dữ liệu khác bằng thang đo tuyến tính hoặc logarit.

Dễ dàng tùy chỉnh bản trình bày bằng các công cụ vẽ nâng cao của TINA - bạn có thể in các ô của mình trực tiếp từ TINA, cắt và dán chúng vào gói xử lý văn bản yêu thích của bạn hoặc xuất chúng sang các định dạng chuẩn phổ biến. Tùy chỉnh bao gồm kiểm soát hoàn toàn các văn bản, trục và phong cách cốt truyện; ví dụ: cài đặt độ rộng và màu của dòng, phông chữ ở tất cả các kích cỡ và màu sắc, và tự động điều chỉnh tỷ lệ cho từng trục.