EDISON: Các tính năng mới

  • OpenGL 3D đầy đủ, bạn có thể xem tạo và chỉnh sửa trong các mạch 3D từ mọi góc độ
  • Mô phỏng mạch hỗn hợp, cho phép trộn, các bộ phận tương tự với bất kỳ kỹ thuật số bao gồm cả vi điều khiển
  • Thêm các bộ phận điện tử: Diode Zener, vi điều khiển PIC, AVR và 8085 và hơn thế nữa
  • Các bộ phận cơ khí (bánh răng, ấm, giá đỡ, ròng rọc và nhiều hơn nữa) bao gồm
  • Cho phép kết hợp các bộ phận cơ khí và điện và điện tử
  • Bây giờ nó hoạt động ở bất kỳ độ phân giải nào mà máy tính và HĐH của bạn hỗ trợ
  • Nhiều thí nghiệm bao gồm cả Vi điều khiển
  • Các công cụ tiên tiến, tích hợp để tạo các thử nghiệm mới và các vấn đề cần giải quyết