Component Toolbar Editor

Component Toolbar Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

Component Toolbar Editor

Pomoću Editor-a komponentnih alatnih traka možete dodati svoje komponente u TINA-ov Component Toolbar.

Sada možete kreirati nove grupe i gumbe komponenti i možete pomicati grupe i gumbe komponenti bilo gdje na komponentnoj alatnoj traci.