Šematski urednik u TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Unesite šematski dijagram sa šematskim uređivačem TINACloud-a koji je jednostavan za korištenje ili učitajte postojeće sheme kreirane pomoću TINACloud ili s prethodnim verzijama TINA-a. Simboli komponenata koji se biraju iz trake Komponenta mogu se lako postaviti, premjestiti, rotirati i / ili zrcaliti na ekranu. TINACloudov katalog poluprovodnika omogućava korisniku da odabere komponente iz biblioteke koja se može proširiti od strane korisnika i koja sadrži više od 30000 dijelova.

Takođe možete kreirati i uređivati ​​kola na tabletima uključujući iPad i Android tablete. Pogledajte video vodič: