Online simbolička analiza analognih krugova pomoću TINACloud

Online Simbolička analiza u TINACloud-u odmah stvara izraz zatvorene forme prenosne funkcije, ekvivalentne otpore, impedanse ili odziva analognih linearnih mreža. U DC i AC modu analize, TINACloud dobija formule u punom simboličkom ili polu-simboličkom obliku. U prolaznoj analizi, odgovor se određuje kao funkcija vremena. Varijable kola se mogu referencirati ili kao simbolična imena ili kao vrijednost na komponentnoj komponenti. Kroz simboličku analizu mogu se izračunati i nacrtati polovi i nule linearnih krugova. Možete efikasno pripremiti izvještaje i prezentacije na papiru ispisivanjem ili kopiranjem i lijepljenjem izraza u bilo koji Windows program.

Kliknite na sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži pomoću aplikacije TINACloud

Online Simbolička analiza koja daje izraz zatvorene forme prenosne funkcije