User Defined Exciting Editor

Urednik korisničkog definisanja uzbude (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Druga upotreba TINA interpretera je definisanje proizvoljnih analognih i digitalnih talasnih oblika (ARB).

Interpreter vam omogućava da koristite sve standardne aritmetičke funkcije, definišete varijable i procedure i referencirate simbolična imena parametara komponenti kola.

Digitalni talasni oblici se mogu kreirati kao niz vremena i logičkih nivoa. Nakon što je ekscitacija definisana, može se prikazati, verifikovati i sačuvati na disk za kasniju upotrebu sa bilo kojim kolom.

Koristite ove alate kao uređivač signala, urednik valnih oblika i simulirajte generatore proizvoljnog signala (ARB) ili generatore valnog oblika.

Uređivač uzbude, uređivač signala