Ekvation editor

Ekvation editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA innehåller text- och likställningsredaktörer för att ange scheman, diagram och grafikutmatning. Med hjälp av dessa verktyg kan du designa professionella rapporter och dokument. Lärare och studenter kommer också att finna detta ett ovärderligt hjälpmedel för att lösa problem och förbereda exempel.

En annan stark egenskap hos TINA är dess tolk.

Med hjälp av textredigeraren kan du skriva in godtyckliga funktioner och lösa system av linjära ekvationer eller utvärdera integraler. Tolken kan också bearbeta och sedan rita tidigare resultat och referenskretsparametrar.

EQUATION EDITOR, bild 1