Undervisning och träning

Undervisning och träning

Datorbaserad utbildning med TINA

TINAs starka pedagogiska inriktningar ger utbildarna de verktyg de behöver för effektiv datorbaserad utbildning. Med TINA kan du förvandla befintliga PC-klassrum till moderna elektronikutbildningslaboratorier till låg kostnad.

TINA har två speciella driftlägen för träning och granskning. I dessa lägen arbetar studenten med problem under tillsyn av TINA, som löser problemen men väntar och kontrollerar studentens svar.

En elev kan använda symboliska namn på komponenter och svara med antingen formler eller siffror. I träningsläge varnar TINA studenten för ett felaktigt svar; i granskningsläge, kommer det helt enkelt att utvärdera och registrera svaret. En stor samling problem som redan utarbetats av lärare finns tillgänglig.

Använda tolken

Använda tolken i problemlösning. För mer komplicerade problem kan tolken helt ersätta penna, papper och miniräknare. Med hjälp av tolken kan studenten få extra kvantiteter och stegvisa mellanliggande resultat.

Tolken tillåter användning av symboliska namn på komponenter eller deras numeriska värden, utvärderar uttryck, löser linjära ekvationer, tar derivat, integrerar och mycket mer.

Den detaljerade lösningen kan sparas för senare användning eller utskrift för utvärdering.