IBIS-simulering

IBIS-simulering

Jump to TINA Main Page & General Information 

IBIS-simulering

IBIS (Input / Output Buffer Information Specification) är en metod för att tillhandahålla modelleringsinformation om ingångs- / utgångsbuffertarna hos integrerade kretsar. Det bra med IBIS-modeller är att de ofta är tillgängliga även för enheter där kompletta enhetsmodeller inte är tillgängliga från tillverkare av någon anledning (till exempel komplexitet, skyddat informationsskydd etc.).

En av de mest populära användningarna av IBIS-modeller är Signal Integrity Analysis, inklusive impedans matchning och mer.

TINA stöder för närvarande den mest använda IBIS 4.2-versionen.

I TINA kan du konvertera IBIS-modeller till TINA Spice makron och sedan använda dem i alla kretsar i TINA. Du kan också slutföra förenklade digitala enhetsmodeller, t.ex. MCUs med IBIS-modeller, för att bättre beskriva deras analoga beteende.

I det följande kommer vi att visa användningen av IBIS-modeller genom ett exempel på fastställande av signalintegritet mellan en Texas Instrument TMS320C6748 DSP och en ADS1259 delta-sigma ADC.

Välja Fil / Import / IBIS-fil (* .ibs), Välj c6748zce.ibs från < TINA-katalogen >\ Exempel \ IBIS.

Följande dialogruta visas. I den här dialogrutan kan du välja vilken modell som ska importeras.

Välj nu SPI1CLK_GP213 signal, PBFZP18LL_X50_PI_3P3 modell (cell som drivs vid 3.3V utan pullup eller pulldown), och Typ värdesuppsättning.

Tryck på OK. IBIS-modellen konverteras automatiskt till a Spice makro.

IBIS, bild 2

SPI1CLK_GP213 är huvudkonfigurationens serieklocksignal för TMS320C6748-chip för att driva SPI-klockingången till en AD-omvandlare, Texas Instruments ADS1259.

Välja Fil / Import / IBIS-fil (* .ibs), Välj ads1259.ibs från < TINA-katalogen >\ Exempel \ IBIS.

Följande dialogruta visas. I den här dialogrutan kan du välja vilken modell som ska importeras.

Välj nu SCK ingångssignal, DIN_PD_3 modell och max värde (för 3.3V DVDD spänningsområde).

Tryck på OK. IBIS-modellen konverteras automatiskt till a Spice makro.

Anslut DSP I / O-bufferten till ADC-ingången med en förlustfri överföringsledning.

Lägg till strömkällan och spänningsgeneratorn för att skapa klocksignal på DSP-sidan. Placera spänningsstiften för simuleringen på signalnoderna.

Vi justerar parametrarna för överföringslinjen till ett fåtal tum av microstripspår som är dirigerad på en fyrskikts PCB. Detta ger cc. 500ps fördröjning och 90 Ohms karakteristiska impedans.

Fil från <TINA-katalogen> \ Exempel \ IBIS \ Impedans matchning av TMS320C6748.TSC är redo att användas.

Klicka nu på Analys, Transient.

DSP sänder SPI-klocksignalen där impedansmatchningen skapar reflektioner. Resultatet visar reflektionerna som skapas av impedansmatchningarna i denna kretssimulering.

Vid ADC-sidan (pin EoTL) är spänningen över marken och matningsspänningen, som bryter mot den absoluta maximala graden av den digitala ingången.

För att undvika under- och överskott vid linjens ände är att matcha utgångsimpedansen hos föraren till spårimpedansen genom att införa ett motstånd mellan utgången och spåret.

Låt oss placera ett 100 Ω motstånd i serie nu med utgången.

Kör Transient Analysis igen och jämför resultaten genom att kopiera viktiga kurvor med varandra.

Nu kan vi se att använda IBIS-modellen för att förstå och hitta de kritiska problemen med simuleringen bidrog till att lösa detta problem.