Toleransanalys

Toleransanalys

Jump to TINA Main Page & General Information 

Toleranser kan tilldelas kretskomponenterna för användning i Monte-Carlo eller worst case-analyser. Resultaten kan utvärderas statistiskt med hjälp av förväntade medel, standardavvikelser och avkastningar.

Flytta markören till en viss kurva hämtar motsvarande komponentvärden så att extrema resultat kan tolkas.

De toleransmodeller som ges för varje komponent möjliggör enhetlig, gaussisk eller allmän fördelning. Med generell fördelning kan du definiera asymmetrisk tolerans och grupptolerans.

Med grupptolerans kan du även modellera negativ spårning, där komponentvärdena för en grupp kommer att ändras i motsatt riktning för den andra gruppen.