Online simulacija digitalnog kruga pomoću TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Digitalna simulacija krugova u TINACloud-u vrlo je slična offline verziji TINA-e koja je ovdje opisana https://www.tina.com/digital-simulation/ ali TINACloud možete pokrenuti u pregledniku bez instalacije i bilo gdje i na bilo kojoj platformi.

Kliknite na sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži pomoću opcije TINACloud (Odaberite analizu / digitalni ...)