Uređivač uzbude za TINACloud (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

U TINACloud možete definirati proizvoljne analogne i digitalne valne oblike (ARB) na nekoliko načina.

  • Analogne valne oblike možete definirati pomoću TINACloud Interpretera. Tumač u TINACloud omogućuje korištenje svih standardnih aritmetičkih funkcija, definiranje varijabli i procedura, te referenciranje simboličkih naziva parametara komponenti kruga
  • Također možete definirati valne oblike pomoću Spice PWL (PieceWise Linear) format.
  • Digitalni valni oblici mogu se stvoriti kao slijed vremena i logičkih razina.

Nakon definiranja pobude, može se prikazati, provjeriti i spremiti na disk za kasniju upotrebu s bilo kojim krugom. Koristite ove alate kao uređivač signala, uređivač valnih oblika i simulirajte generatore proizvoljnog signala (ARB) ili generatore valnog oblika.

Definicija analognog vala pomoću TINACloud Interpretera (Korisnička uzbuđenja -> AM.TSC)

Kliknite sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži s TINACloudom.

Izvor PWL (Korisnička uzbuđenja -> PWL.TSC)

Kliknite sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži s TINACloudom.

Definicija digitalnog vala (HALF_ADD.TSC)

Kliknite sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži s TINACloudom.