Analiza naprezanja

Analiza naprezanja

Jump to TINA Main Page & General Information 

Analiza naprezanja može provjeriti dijelove u uvjetima naprezanja kao što su maksimalna disipacija snage i maksimalna ograničenja napona i struje.

Ove parametre možete postaviti u prozoru svojstava dijelova ili u katalogu.

Takva se analiza naziva i analiza dima, jer preopterećeni dijelovi često ispuštaju dim.

Također možete pokrenuti analizu stresa postavljanjem potvrdnog okvira za analizu naprezanja u analizi Dijaloški okvir Option ili na izborniku Analiza.

Kada izvodite DC ili Transient Analysis iz izbornika Analysis (Analiza), pojavit će se popis komponenti, zajedno s parametrima koji prelaze maksimalna ograničenja.

Ako kliknete komponentu na popisu, odgovarajuća komponenta na shematskom dijagramu bit će odabrana i crvena.

Maksimalne vrijednosti komponenti mogu se postaviti u dijaloškim okvirima svojstava komponenti ili u dijalozima parametara kataloga komponenti. Oba se mogu unijeti dvostrukim klikom na komponente.

Prije izvođenja analize, provjerite i postavite maksimalne vrijednosti komponenti u vašem krugu.
Analiza naprezanja