Urednik sheme u TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Unesite shematske dijagrame pomoću jednostavnog shematskog urednika TINACloud-a ili prenesite postojeće sheme kreirane pomoću TINACloud ili s prethodnim verzijama TINA-a. Simboli komponenti odabrani iz trake Komponenta mogu se lako postaviti, premjestiti, okrenuti i / ili zrcaljeni na zaslonu. TINACloudov katalog poluvodiča omogućuje korisniku odabir komponenti iz biblioteke koja se može proširiti od strane korisnika koja sadrži više od 30000 dijelova.

Također možete stvarati i uređivati ​​sklopove na tabletima uključujući tablete iPad i Android. Pogledajte videozapis s uputama u nastavku: