Korisnički definirano uzbudno uređivanje

Uređivač korisnički definiranih pobuda (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

Još jedna primjena TINA-inog tumača je definiranje proizvoljnih analognih i digitalnih valnih oblika (ARB).

Interpreter omogućuje korištenje svih standardnih aritmetičkih funkcija, definiranje varijabli i postupaka, te referenciranje simboličkih naziva parametara komponenti sklopa.

Digitalni valni oblici mogu se stvoriti kao slijed vremena i logičkih razina. Nakon definiranja pobude, može se prikazati, provjeriti i spremiti na disk za kasniju upotrebu s bilo kojim krugom.

Koristite ove alate kao uređivač signala, uređivač valnih oblika i simulirajte generatore proizvoljnog signala (ARB) ili generatore valnog oblika.

Uređivač uzbude, uređivač signala