Editor rovnic

Editor rovnic

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA zahrnuje text a editory rovnice pro anotovat schémata, diagramy a grafický výstup. Pomocí těchto nástrojů můžete navrhovat profesionální zprávy a dokumenty. Učitelé a studenti to také najdou neocenitelnou pomoc při řešení problémů a přípravě příkladů.

Dalším významným rysem TINA je jeho tlumočník.

Pomocí textového editoru můžete zadávat libovolné funkce a řešit systémy lineárních rovnic nebo vyhodnocovat integrály. Tlumočník může také zpracovávat a následně kreslit předchozí výsledky a parametry referenčního obvodu.

EQUATION EDITOR, obrázek 1