Optimalizace

Optimalizace

Jump to TINA Main Page & General Information 

Použití TINAParametr Optimization Mode neznámých parametrů obvodu lze automaticky určit tak, aby síť mohla vytvořit předdefinovanou cílovou výstupní hodnotu, minimální nebo maximální.

Optimalizace je užitečná nejen při navrhování obvodů, ale i při výuce, k vytváření příkladů a problémů.

Optimalizace, obraz 1