Editor excitace TINACloud (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

V TINACloud můžete definovat libovolné analogové a digitální vlnové křivky (ARB) několika způsoby.

  • Analogové průběhy můžete definovat pomocí TINACloud Interpreteru. Interpret v TINACloudu umožňuje používat všechny standardní aritmetické funkce, definovat proměnné a procedury a odkazovat na názvy symbolických parametrů komponentů obvodu
  • Můžete také definovat křivky pomocí Spice Formát PWL (PieceWise Lineární).
  • Digitální tvary vln lze vytvořit jako sled časů a logických úrovní.

Po definování buzení může být zobrazen, ověřen a uložen na disk pro pozdější použití s ​​jakýmkoliv obvodem. Použijte tyto nástroje jako signální editor, editor křivek a simulujte libovolné generátory signálů (ARB) nebo generátory křivek.

Definice analogových vln pomocí interpretu TINACloud (User Excitations -> AM.TSC)

Klikněte na obrázek pro spuštění tohoto okruhu online s TINACloud.

Zdroj PWL (User Excitations -> PWL.TSC)

Klikněte na obrázek pro spuštění tohoto okruhu online s TINACloud.

Definice digitálního tvaru (HALF_ADD.TSC)

Klikněte na obrázek pro spuštění tohoto okruhu online s TINACloud.