Stresová analýza

Stresová analýza

Jump to TINA Main Page & General Information 

Zátěžová analýza může zkontrolovat součásti pro podmínky napětí, jako je maximální ztráta výkonu a maximální limity napětí a proudu.

Tyto parametry můžete nastavit v okně vlastností součástí nebo v katalogu.

Tento druh analýzy se také nazývá analýza kouře, protože přetížené části často vyzařují kouř.

Analýzu zátěže můžete také spustit zaškrtnutím políčka Stress Analysis Enabled v analýze | Dialog Možnosti nebo v nabídce Analýza.

Při spuštění analýzy DC nebo Transient Analysis v nabídce Analysis se zobrazí seznam komponent spolu s parametry překračujícími maximální limity.

Pokud kliknete na komponentu v seznamu, vybere se odpovídající komponenta ve schématu a změní se na červenou.

Maximální hodnoty komponent lze nastavit v dialogu vlastností komponent nebo v dialogu parametrů katalogu komponent. Obě lze zadat dvojitým kliknutím na komponenty.

Před zahájením analýzy zkontrolujte a nastavte maximální hodnoty komponent ve vašem obvodu.
Stresová analýza