Obwody TINA w sieci

Obwody TINA w sieci

Jump to TINA Main Page & General Information 

Ciekawe obwody naszego wyboru

W symulatorze obwodów TINA możesz otwierać te obwody bezpośrednio za pomocą zintegrowanej przeglądarki internetowej TINA.

Możesz także otwierać i uruchamiać te obwody za pomocą TINACloud, bezpośrednio z Internetu, klikając dowolny Przyciski (Uruchom teraz!) Poniżej.